พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ให้การต้อนรับ คุณ Shlomo Eytan Levy (ชโลโม อีธาน เลวี่) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หน่วยความร่วมมือป้องกันระหว่างประเทศ (SIBAT) กห.อิสราเอล และคณะ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

Release Date : 18-05-2022 13:00:55
พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ให้การต้อนรับ คุณ Shlomo Eytan Levy (ชโลโม อีธาน เลวี่) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หน่วยความร่วมมือป้องกันระหว่างประเทศ (SIBAT) กห.อิสราเอล และคณะ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป. ให้การต้อนรับ คุณ Shlomo Eytan Levy (ชโลโม อีธาน เลวี่) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หน่วยความร่วมมือป้องกันระหว่างประเทศ (SIBAT) กห.อิสราเอล และคณะ หารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถและการจัดหายุทโธปกรณ์  ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สยป.ให้การต้อนรับ คุณ Shlomo Eytan Levy (ชโลโม อีธาน เลวี่) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หน่วยความร่วมมือป้องกันระหว่างประเทศ (SIBAT) กห.อิสราเอล และคณะ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง