ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๕ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

Release Date : 06-05-2022 08:01:57
ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๕ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๕ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง