ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพเรือต้องคิดว่า "พลทหารที่มาอยู่กับเราเป็นน้องเล็กของเรา"

Release Date : 29-04-2022 21:54:48
  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพเรือต้องคิดว่า "พลทหารที่มาอยู่กับเราเป็นน้องเล็กของเรา"

รูปภาพที่เกียวข้อง
  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพเรือต้องคิดว่า "พลทหารที่มาอยู่กับเราเป็นน้องเล็กของเรา"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง