รอง ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ พลัด ๑/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 28-04-2022 21:13:18
รอง ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ พลัด ๑/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ พลัด ๑/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง