ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้แทน บริษัท SCHIEBEL Aircraft GmbH

Release Date : 30-03-2022 14:11:13
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้แทน บริษัท SCHIEBEL Aircraft GmbH

พลเรือตรี อภิชัย สมพลกรัง รับเยี่ยมคำนับจากผู้แทน บริษัท SCHIEBEL Aircraft GmbH ณ ห้องรับรอง สยป.ทร. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้แทน บริษัท SCHIEBEL Aircraft GmbH
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง