ใน ๒๔ มี.ค.๖๕ ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา สยป.ทร. โดยมีการจัดพิธีสักการะพระพุทธ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพระภูมิ ตลอดจนพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดดีดวด

Release Date : 24-03-2022 16:45:16
ใน ๒๔ มี.ค.๖๕ ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา สยป.ทร. โดยมีการจัดพิธีสักการะพระพุทธ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพระภูมิ ตลอดจนพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดดีดวด

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๒๔ มี.ค.๖๕ ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา สยป.ทร. โดยมีการจัดพิธีสักการะพระพุทธ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพระภูมิ ตลอดจนพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดดีดวด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง