ผอ.สยป.ทร. เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ. ๓ และตรวจพื้นที่ก่อสร้างสำหรับโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระยะที่ ๒

Release Date : 22-03-2022 15:24:23
ผอ.สยป.ทร. เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ. ๓ และตรวจพื้นที่ก่อสร้างสำหรับโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระยะที่ ๒