ในวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๕ ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับระยะที่ ๒ (UAV) ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร สยป.ทร.

Release Date : 14-02-2022 00:00:00
ในวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๕ ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับระยะที่ ๒ (UAV) ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร สยป.ทร.