ในวันที่ ๒๕ ม.ค. ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล สยป.ทร. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ สยป.ทร.

Release Date : 31-01-2022 11:18:07
ในวันที่ ๒๕ ม.ค. ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล สยป.ทร. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ สยป.ทร.