ในวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕ ผอ.สยป.ทร. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรชนกองทพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ รร.นายเรือ จ.สมุทรปราการ

Release Date : 17-01-2022 13:58:46
ในวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕ ผอ.สยป.ทร. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรชนกองทพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ รร.นายเรือ จ.สมุทรปราการ