วันศุกร์ที่ ๗ ม.ค.๖๕ สยป.ทร.จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ณ วัดดีดวด และจัดกำลังพลร่วมในพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ร.พ.ปิ่นเกล้า

Release Date : 10-01-2022 10:46:30
วันศุกร์ที่ ๗ ม.ค.๖๕ สยป.ทร.จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ณ วัดดีดวด และจัดกำลังพลร่วมในพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ร.พ.ปิ่นเกล้า