ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ถนนอุทยานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

Release Date : 03-12-2021 16:45:50
ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ถนนอุทยานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔