สยป.ทร. จัดกิจกรรม ๕ ส. และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๙ โดยมี ผอ.สยป.ทร. กรุณากล่าวให้โอวาสและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่กำลังพล

Release Date : 02-12-2021 22:49:53
สยป.ทร. จัดกิจกรรม ๕ ส. และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๙ โดยมี ผอ.สยป.ทร. กรุณากล่าวให้โอวาสและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่กำลังพล