วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ในนามผู้แทน ทร. ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรมกับคณะสังเกตการณ์สำหรับโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบิน ณ สยป.ทร. โดยมีผู้แทนกรมบัญชีกลาง องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย)และผู้แทน ทร.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน

Release Date : 25-11-2021 17:17:13
วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง ในนามผู้แทน ทร. ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรมกับคณะสังเกตการณ์สำหรับโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบิน ณ สยป.ทร. โดยมีผู้แทนกรมบัญชีกลาง องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย)และผู้แทน ทร.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน