ผอ.สยป.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ในวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ ณ ห้องประชุม สยป.ทร.

Release Date : 12-11-2021 13:18:02
ผอ.สยป.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ในวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๔ ณ ห้องประชุม สยป.ทร.