ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ความสำคัญการป้องกันไม่น้อยกว่าการแก้ไข

Release Date : 08-10-2021 19:31:27
ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ความสำคัญการป้องกันไม่น้อยกว่าการแก้ไข