ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ และให้โอวาทกำลังพลสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

Release Date : 29-08-2021 13:22:48
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ และให้โอวาทกำลังพลสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ และให้โอวาทกำลังพลสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง