สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือจัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

Release Date : 25-07-2021 19:53:25
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือจัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือจัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง