พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งลงน้ำ เรือ ต.๙๙๗ และ ต.๙๙๘ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มิ.ย.๖๔

Release Date : 06-07-2021 10:35:37
พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งลงน้ำ เรือ ต.๙๙๗ และ ต.๙๙๘ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มิ.ย.๖๔

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งลงน้ำ เรือ ต.๙๙๗ และ ต.๙๙๘ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มิ.ย.๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง