เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๓ ข้าราชการ สยป.ทร. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บก.ทร.พระราชวังเดิม

Release Date : 13-08-2020 11:34:14
เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๓ ข้าราชการ สยป.ทร. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ บก.ทร.พระราชวังเดิม