ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม สยป.ทร.

Release Date : 11-08-2020 11:21:55
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม สยป.ทร.