เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๓ ข้าราชการ สยป.ทร. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บก.ทร.พระราชวังเดิม

Release Date : 30-07-2020 13:48:44
เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๓ ข้าราชการ สยป.ทร. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บก.ทร.พระราชวังเดิม

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๓ ข้าราชการ สยป.ทร. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บก.ทร.พระราชวังเดิม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง