สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือจัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

Release Date : 24-07-2020 13:31:47
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือจัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ