สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือจัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

Release Date : 01-06-2020 12:08:00
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือจัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓