สยป.ทร. จัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการฝึกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิต ในวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ ณ ห้องรับประทานอาหาร สยป.ทร.

Release Date : 27-11-2019 15:47:52
สยป.ทร. จัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการฝึกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิต ในวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ ณ ห้องรับประทานอาหาร สยป.ทร.