ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ในวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

Release Date : 26-11-2019 11:05:20
ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ในวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.