ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ จำนวน ๕ นาย ในวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคาร สยป.ทร.

Release Date : 31-10-2019 11:21:36
ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ จำนวน ๕ นาย ในวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคาร สยป.ทร.