ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สยป.ทร. ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

Release Date : 30-08-2019 09:37:42
ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สยป.ทร. ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.