ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธี ปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๑ ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

Release Date : 31-07-2019 09:30:11
ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธี ปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๑ ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธี ปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๑ ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง