ผู้แทนธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ข้าราชการในสังกัด สยป.ทร. โดย ผอ.สยป. เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

Release Date : 27-06-2019 00:00:00
ผู้แทนธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ข้าราชการในสังกัด สยป.ทร. โดย ผอ.สยป. เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.