ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สยป.ทร. ในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

Release Date : 12-06-2019 00:00:00
ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สยป.ทร. ในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.