กำลังพล สยป.ทร. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครั้งที่ ๒ งป.๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ ณ สนามฟุตบอล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

Release Date : 13-06-2019 15:41:09
กำลังพล สยป.ทร. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครั้งที่ ๒ งป.๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ ณ สนามฟุตบอล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.