ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานประดับยศให้แก่ข้าราชการ สยป.ทร. ในวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

Release Date : 13-03-2019 10:07:04
ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานประดับยศให้แก่ข้าราชการ สยป.ทร. ในวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.