ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานประดับยศให้แก่ข้าราชการ สยป.ทร. ในวันที่ ๑ ก.พ.๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

Release Date : 01-02-2019 13:53:47
ผอ.สยป.ทร. เป็นประธานประดับยศให้แก่ข้าราชการ สยป.ทร. ในวันที่ ๑ ก.พ.๖๒ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.