สยป.ทร. จัดประชุมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และฝึกซ้อมขั้นตอนการดับเพลิง

Release Date : 08-01-2019 00:00:00
สยป.ทร. จัดประชุมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และฝึกซ้อมขั้นตอนการดับเพลิง