สยป.ทร. จัดกิจกรรมและร่วมทำบุญในวาระขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.

Release Date : 26-12-2018 00:00:00
สยป.ทร. จัดกิจกรรมและร่วมทำบุญในวาระขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องรับรอง สยป.ทร.