รอง ผอ.สยป.ทร. และคณะร่วมพิธีรับมอบเรือ ตกช. จำนวน ๕ ลำ วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๑ ณ ท่าเรือแหลมเทียน

Release Date : 22-11-2018 00:00:00
รอง ผอ.สยป.ทร. และคณะร่วมพิธีรับมอบเรือ ตกช. จำนวน ๕ ลำ วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๑ ณ ท่าเรือแหลมเทียน

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผอ.สยป.ทร. และคณะร่วมพิธีรับมอบเรือ ตกช. จำนวน ๕ ลำ วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๑ ณ ท่าเรือแหลมเทียน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง