ผอ.สยป.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล สยป.ทร

Release Date : 14-01-2019 16:57:18
ผอ.สยป.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล สยป.ทร