ผู้บังคับบัญชาและกำลังพล สยป.ทร. ร่วมทดสอบสมรรถภาพประจำปี ๖๒ ในวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๒ ณ กรมแพทย์ทหารเรือ

Release Date : 14-01-2019 16:57:47
ผู้บังคับบัญชาและกำลังพล สยป.ทร. ร่วมทดสอบสมรรถภาพประจำปี ๖๒ ในวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๒ ณ กรมแพทย์ทหารเรือ