ผอ.สยป. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน สังกัด สยป.ทร.

Release Date : 04-12-2018 10:11:34
ผอ.สยป. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน สังกัด สยป.ทร.