พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผอ.สยป.ทร.และคณะฯ ร่วมประชุมทบทวนติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาเรือดำน้ำ (Project Management Review :PMR) ครั้งที่ ๓ ระว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พ.ย. ๖๑ ณ เมื่ออู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

Release Date : 04-12-2018 10:12:14
พล.ร.ต.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผอ.สยป.ทร.และคณะฯ ร่วมประชุมทบทวนติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาเรือดำน้ำ (Project Management Review :PMR) ครั้งที่ ๓ ระว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พ.ย. ๖๑ ณ เมื่ออู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน